Οι δυναμικές γυναίκες με υψηλή μόρφοση αντιμετωπίζουν διάφορες προκλήσεις. Μια από αυτές είναι ότι όταν εξελιχθούν είναι δύσκολο να βρουν άνδρες αναλόγων προσόντων.

Μια νέα έρευνα λοιπόν καταρρίπτει τον μύθο ότι πολλές γυναίκες καταψύχουν τα ωάριά τους για να βάλουν σε προτεραιότητα την καριέρα τους. Στην πραγματικότητα όμως η αιτία είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών στα ποσοστά αποφοίτων ανώτατης εκπαίδευσης. Η ‟υπερπροσφορά” γυναικών με υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο αναγκάζει τις γυναίκες να περιμένουν μέχρι «να εμφανιστεί» ο άνδρας που τους ταιριάζει.

Γυναίκες με μόρφωση αλλά μόνες

Μια νέα ανθρωπολογική έρευνα δανείζεται τον όχι και πολύ κολακευτικό όρο ‟περίσσευμα γυναικών”. Ο όρος προέρχεται από την Κίνα για να αποδώσει το φαινόμενο που αναφέρουμε.

Η γενιά των ‟απόντων ανδρών” οφείλεται πρωτίστως στο απλό γεγονός ότι παγκοσμίως λιγότεροι άνδρες σπουδάζουν, σύμφωνα με τους ερευνητές του Πανεπιστημίου του Yale. Η έρευνα εξέτασε 150 γυναίκες στις ΗΠΑ και το Ισραήλ που καταψύχουν τα ωάριά τους σε 8 κλινικές. Περισσότερες από το 90% δήλωσε ότι διατηρούν τα ωάριά τους γιατί είναι ακόμα ανύπανδρες ή ελεύθερες. 81% των ερωτηθεισών γυναικών ήταν απόφοιτες κολλεγίου ή πανεπιστημίου.

«Υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα. Κυριολεκτικά, μας λείπουν άνδρες! Δεν υπάρχουν αρκετοί με τα κατάλληλα προσόντα. Με λίγα λόγια, υπάρχει πλεόνασμα μορφωμένων γυναικών.» Αυτά λέει ο Marcia Ihorn, καθηγήτρια Ανθρωπολογίας στο Yale.

Η κατάσταση είναι παρόμοια και στην Μεγάλη Βρετανία. Αυτό δηλώνει η Geeta Nargund, υπεύθυνη για θέματα γονιμότητας. «Πρέπει ασφαλώς να μας χαροποιεί το γεγονός ότι οι γυναίκες μορφώνονται. Την ίδια ώρα όμως, σε ό,τι αφορά το ζήτημα της δημιουργίας οικογένειας, υφίσταται ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα.»

«Οι γυναίκες μας λένε συχνά ότι καταψύχουν τα ωάρια τους γιατί οι άνδρες που γνωρίζουν νιώθουν ότι απειλούνται από την επιτυχία τους. Έτσι δεν είναι πρόθυμοι να ξεκινήσουν οικογένεια μαζί τους», προσθέτει.

Αψηφώντας το βιολογικό ρολόι, η δυνατότητα κατάψυξης ωαρίων βοήθησε 3,676 γυναίκες στην Μεγάλη Βρετανία να μετακυλίσουν την μητρότητα. Δεδομένου ότι 36,8% τοις εκατό θα ακολουθήσουν ανώτερες σπουδές έναντι 27,2% των ανδρών, είναι φανερό ότι το χάσμα στην μόρφωση παραμένει.

Όπως αναφέρει η καθηγήτρια κα. Inhorn: «Νομίζω ότι υπάρχει μια παραξήγηση σχετικά με το θέμα της μητρότητας. Πολλοί σκέφτονται ότι οι γυναίκες από εγωισμό και για το κυνήγι της καριέρας καθυστερούν την μητρότητα. Ως φεμινίστρια νομίζω ότι είναι καταπληκτικό που οι γυναίκες αποκτούν μόρφωση. Αλλά αυτό έχει και το κόστος του.”

“Αυτές οι γυναίκες ήταν αδύνατον να βρουν μορφωμένους άνδρες που να δεσμευτούν στην οικογενειακή ζωή. Αυτή είναι μια ανησυχητική τάση που διογκώνεται.»

Στην Ελλάδα σύμφωνα με σχετικά πρόσφατες στατιστικές οι πτυχιούχες αποτελούν το 60% του συνόλου. Ομοίως η κατάψυξη ωαρίων γίνεται σταδιακά επιλογή αρκετών γυναικών.